Sammansatta ord

Felaktig särskrivning är vanligt förekommande och ger ofta upphov till diskussioner både på sociala medier och i pressen. Det finns flera anledningar till att många gör detta fel. En orsak kan vara stavningskontrollen i vissa program som ignorerar denna felskrivning. En annan anledning är influenser från engelskan där man inte använder sammansatta ord som i svenskan. I vårt språk är sammansatta ord väldigt vanligt och man kan nästan utan begränsning bilda nya ord genom denna metod. Andra länder som använder sammansatta ord är Ungern, Finland och Estland. Att göra felaktiga särskrivningar är inte ett tecken på att man är obildad, vilket självutnämnda språkpoliser ofta vill få det till.

Tänkbara orsaker till felaktig särskrivning

En orsak till att yngre ofta gör felaktiga särskrivningar är dagens inlärning i läsning. Förr lärde sig barnen att ljuda högt medan de idag präntar in bilden av det skrivna ordet. En annan faktor kan vara att förr lärde sig barnen skrivstil, och sammansatta ord i det svenska språket satt verkligen ihop utan minsta mellanrum mellan bokstäverna. Skrivstil i skolorna slutade man med på 70-talet. När man började texta var det lättare att sära orden och då hände det att ord som bestod av två ord fick ett litet mellanrum. Idag får barnen i de första klasserna lära sig att skriva genom en liten uppdelning med bindestreck mellan orden. Det kan göra att de sedan särskriver ordet felaktigt.

Är du på väg eller påväg?

Felaktigt särskrivna ord orsakar oftast inte missförstånd, men däremot upphov till leenden. Det finns även felaktigt hopskrivna ord. Ni som har drabbats av särskrivningssjukan och inte tål att se dem ska få några exempel på ord som ofta skrivs hopskrivna trots att de ska vara särskrivna. Är du påväg eller på väg? När man säger det låter det onekligen som ett ord men det ska vara två och inget annat. Fars dag firar vi, inte farsdag som många tror. Om du är för sent ute så hinner du inte i tid. Om du säger försent har du fel. När vi pratar om idag och i dag är båda rätt. En skumbanan och en skum banan syftar däremot på olika saker.