Svenska retoriker

Retorik, eller läran om talekonsten, är verkligen en konstart som utövas både i teorin och praktikern. Det krävs mycket övning för att bli en god talare, det handlar inte endast om vad någon säger, utan hur någonting sägs. Några som är riktigt bra på detta är Elaine Eksvärd, författare som har främst skriver om sitt favoritämne retorik, Lennart Hellspong, professor i retorik samt Tina Kindeberg, lektor inom pedagogik vid Lunds universitet. De två sistnämnda arbetar för att konsten att tala ska få större plats i skolan. Eksvärd förekommer ofta i tv program där hon svarar på frågor om retorik samt kommenterar tal, av exempelvis politiker.