Sammansatta ord

Felaktig särskrivning är vanligt förekommande och ger ofta upphov till diskussioner både på sociala medier och i pressen. Det finns flera anledningar till att många gör detta fel. En orsak kan vara stavningskontrollen i vissa program som ignorerar denna felskrivning. En annan anledning är influenser från engelskan där man inte […]

Svenska ordspråk

’Klart som korvspad’ är ett ordspråk de flesta av oss är bekanta med, det är en fras som används när man menar att något är uppenbart eller självklart. Tänker man efter så inser man ganska snabbt att korvspad inte är klart, utan grumligt, så har du någonsin funderat på varför […]

Svenska retoriker

Retorik, eller läran om talekonsten, är verkligen en konstart som utövas både i teorin och praktikern. Det krävs mycket övning för att bli en god talare, det handlar inte endast om vad någon säger, utan hur någonting sägs. Några som är riktigt bra på detta är Elaine Eksvärd, författare som […]

Klassisk fornsvenska

Klassisk fornsvenska kallas också äldre fornsvenska, vilket beror på att man delar in den fornsvenska perioden, som sträcker sig mellan ungefär 1225 och 1526, i två perioder: den äldre fornsvenska perioden, mellan 1225 och 1375, samt den yngre fornsvenska perioden, mellan 1376 och 1526. Dess alternativa namn, klassisk fornsvenska, kommer […]

Låneord i svenskan

Många beklagar sig idag över att engelskan får allt större inflytande på det svenska språket, och att vi tar in alldeles för många låneord från engelskan till svenskan. Det är sant att många engelska ord har fått motsvarigheter i svenskan under de två senaste årtiondena, vilket till stor del beror […]

Svordomar på svenska och engelska

En tydlig utveckling i det svenska språket på senare år är att vi hämtar allt fler influenser från det engelska språket. Vi lånar ord om datorer och internet och om en rad andra saker, men det vi kanske lånar allra mest är svordomar. Många svenskar säger dagligen ”fuck” eller ”shit”, […]

Svenska akademiens ordbok (SAOB)

Svenska akademiens ordbok ska inte förväxlas med Svenska akademiens ordlista. Den sistnämnda, som visserligen är mycket användbar, är nämligen bara just det: en ordlista. Den listar de ord som används i språket just nu, visar hur de stavas och ger i sin senaste utgåva i sällsynta fall rekommendationer på alternativa […]

Fånga din publik med talets gåva

Många av oss drömmer om att kunna fånga vår publik när vi kommunicerar, och för en del är presentationsteknik och kommunikation det viktigaste redskapet i arbetet. Oavsett om du arbetar som ledare på ett företag eller en organisation, är kommunikatör till yrket eller bara vill slipa dina förmågor att kommunicera […]

Svenska akademiens ordlista (SAOL)

Ett språk är vidsträckt och svårt att överblicka. Att samla alla ord i en och samma bok kan te sig som ett omöjligt projekt. Ändå är ett referensverk viktigt för alla som anser att språket bör ha vissa givna regler för dess användare att förhålla sig till. Svenska akademiens ordlista […]

Thesaurus/synonymordböcker

De allra flesta har någon gång bläddrat i en ordbok och de som inte har det vet åtminstone vad som åsyftas när en ordlista kommer på tal. Oftast tänker man sig då en bok där ord listas i alfabetsordning för att ange en förklaring eller en översättning av ordet. En […]