Retoriska figurer

Språket är en central del av vår mänskliga erfarenhet, och det är den vi använder för att göra oss förstådda. Språket är dock så mycket mer än bara kommunikation. När det används på rätt sätt är språket också en konstform, vilket den enorma produktionen av skönlitteratur, poesi och berömda tal […]