Retoriska figurer

Språket är en central del av vår mänskliga erfarenhet, och det är den vi använder för att göra oss förstådda. Språket är dock så mycket mer än bara kommunikation. När det används på rätt sätt är språket också en konstform, vilket den enorma produktionen av skönlitteratur, poesi och berömda tal vittnar om. För att göra texten så snygg som möjligt finns det vissa stilfigurer som upphovsmannen eller -kvinnan kan använda sig av. Dessa stilfigurer har funnits ända sedan antiken när de var en obligatorisk del av varje invånares utbildning. I dag har de blivit till en naturlig del av vårt dagliga språk och vissa stilfigurer är numera så vanliga att de har internaliserats i vår vokabulär.

 

En av de vanligaste stilfigurerna är synonymen. Den använder vi för att slippa upprepningen av vissa flitigt förekommande ord, vilket annars kan leda till en irritation hos åhöraren. Genom att sätta in ett annat ord skapas en variation i texten som ger den ett bättre flyt och gör den enklare att läsa eller lyssna på. Att en synonym skulle vara ett ord med exakt samma definition är dock en sanning med modifikation – i praktiken finns det flera olika nyanser som dessutom kan förändras beroende på kontexten.

 

En annan stilfigur som ofta används inom svenskan och andra språk är hyperbol. Det är en sorts medveten överdrift som syftar till att poängtera något genom att överdriva det. Ofta används det i anslutning till ironi eftersom en hyperbol kan användas när man menar något som står i motsats till det som uttryckligen sägs.

 

Stilfigurer används i dagligt tal, men det är ännu vanligare i tal av högtidligare art. Ett exempel är tal på bröllop, där talaren brukar vilja lägga ner tid och kraft på att framföra ett så effektfullt tal som möjligt. Med hjälp av stilfigurer kan talaren hitta smarta lösningar för att hitta just sin ton i talet, som gör att det går lättare att få fram sin retoriska poäng. Även vid andra sammankomster, som i samband med en konferens eller släktträff, kan en väl utvecklad retorisk förmåga komma väl till pass för att förhöja trivseln. Vid dessa tillfällen finns det också andra saker som förenklar arrangemanget. Att använda sig av namnlappar gör att det går enklare att strukturera upp saker och låter dem återfinna sina ägare.

200545804-001