Populära taggar

Thesaurus/synonymordböcker

De allra flesta har någon gång bläddrat i en ordbok och de som inte har det vet åtminstone vad som åsyftas när en ordlista kommer på tal. Oftast tänker man sig då en bok där ord listas i alfabetsordning för att ange en förklaring eller en översättning av ordet. En […]

Retoriska figurer

Språket är en central del av vår mänskliga erfarenhet, och det är den vi använder för att göra oss förstådda. Språket är dock så mycket mer än bara kommunikation. När det används på rätt sätt är språket också en konstform, vilket den enorma produktionen av skönlitteratur, poesi och berömda tal […]