Thesaurus/synonymordböcker

De allra flesta har någon gång bläddrat i en ordbok och de som inte har det vet åtminstone vad som åsyftas när en ordlista kommer på tal. Oftast tänker man sig då en bok där ord listas i alfabetsordning för att ange en förklaring eller en översättning av ordet. En thesaurus, eller en synonymordbok som är den svenska översättningen, innehåller också ord – men där sker kategoriseringen enligt ett annat mönster. Istället för att lista ordet i fråga först följt av en förklaring eller en översättning följs ordet av förslag på synonymer. Det gör att en synonymordbok får ett annat användningsområde än en vanlig ordbok.

 

Eftersom en synonymordbok inte innehåller en definition på ordet är dess primära användningsområde inte att förklara ordets innebörd för användaren. I praktiken kan den dock användas även till detta syfte eftersom det går att lista ut dess ungefärliga betydelse genom att se vilka synonymförslag som kommer upp. Tanken bakom en synonymordbok är att ge användaren möjlighet att hitta ord med liknande betydelse. Det kan vara till hjälp för skribenter och författare som vill variera sitt språk och hitta nya ord att använda i texten. Ett annat vanligt användningsområde är för att lösa korsord, där synonymer är en väsentlig del.

 

Synonymordbokens grundare var engelsman och hette Peter Mark Roget. Han föddes i London i slutet av 1700-talet och hade många järn i elden; han arbetade som alltifrån teolog och fysiker till lexikograf. Det var just för hans insatser inom lexikografin som han har gått till historien. Genom att lansera sin ordbok med relaterade ord har han gått till historien och i dag är hans namn – passande nog – synonymt med en synonymordbok i många delar av världen. Han skrev uttryckligen att syftet med hans verk var att klassificera orden efter dess betydelse.

 

En potentiellt problematisk aspekt av synonymordboken, som vissa kritiker har uppmärksammat, är att det sällan existerar några rena synonymer i språket. Eftersom varje ord har sin egen nyans kan det krävas att dessa skillnader uppmärksammas i en synonymordbok för att undvika att orden förlorar sina ursprungliga konnotationer. När språket dessutom ständigt förändras genom det dagliga språkbruket ställs ännu högre krav på att en synonymordbok är uppdaterad för att användaren ska kunna lita på dess innehåll. Det är en anledning till att synonymordböcker ges ut i nya upplagor med jämna mellanrum.

Thesaurus synonymordböcker 1