Svenska akademiens ordbok (SAOB)

Svenska akademiens ordbok ska inte förväxlas med Svenska akademiens ordlista. Den sistnämnda, som visserligen är mycket användbar, är nämligen bara just det: en ordlista. Den listar de ord som används i språket just nu, visar hur de stavas och ger i sin senaste utgåva i sällsynta fall rekommendationer på alternativa ord att använda (i fall då orden kan vara stötande). Svenska akademiens ordbok är istället en fullständig ordbok över det svenska språket, som förutom ordets stavning även ger läsaren ordets böjningar och former, en beskrivning av vad ordet betyder, exempel på hur ordet använts historiskt i text, och i vilka sammansättningar ordet kan förekomma, för att ge några exempel. Ordboken är med andra ord ett oumbärligt arbetsredskap för översättare, språkkonsulter, lärare, journalister och alla som arbetar med språk. I många av dessa yrken är majoriteten frilansare, vilket betyder att man även med hjälpmedel som SAOB kommer att ha mycket jobb och mycket att tänka på. Något som kan underlätta för frilansare är att få hjälp med factoring och fakturabelåning, som Fakturino kan ordna. Då behöver man inte oroa sig för fakturering, utan kan koncentrera sig på det man tycker om att arbeta med, i det här fallet språk.SAOB_vol._20-35_(edit)

Arbetet med SAOB påbörjades 1786, då Svenska akademien bildades och det fastställdes i Akademiens stadgar att man skulle skriva en svensk ordbok. Rent praktiskt skulle dock inte arbetet komma igång förrän i mitten av 1800-talet, då lexikografen Anders Fredrik Dahlin skrev ett utkast till ordboken, en ordboksstomme, mellan 1852 och 1867. Det första häftet av det första bandet utkom sedan 1893.

Arbetet med ordboken har pågått sedan dess, och är inte avslutat. År 2014 hade Akademien kommit till bokstaven ”V” och ordet ”vedersyn”. De planerar att vara klara med ordboken år 2017. Innan ordboken ens hann bli klar har dock ett annat arbete påbörjats, nämligen att digitalisera hela ordboken. Sedan 1983 har Göteborgs universitet arbetat med att överföra ordbokens sidor till dator med hjälp av bildläsning och optisk teckenigenkänning. Sedan 1997 har man således kunnat få tillgång till ordboken gratis via internet.

Man måste dock använda ordboken med viss urskillning, särskilt om man slår upp ord med begynnelsebokstav i början av alfabetet. Eftersom de första banden gavs ut i slutet på 1800-talet, kan man inte förlita sig på ordbokens information om ordens användning i modern svenska.