Svenska akademiens ordlista (SAOL)

Ett språk är vidsträckt och svårt att överblicka. Att samla alla ord i en och samma bok kan te sig som ett omöjligt projekt. Ändå är ett referensverk viktigt för alla som anser att språket bör ha vissa givna regler för dess användare att förhålla sig till. Svenska akademiens ordlista är ett försök att ge en någorlunda översiktlig bild över svenska ord och dess användningsområden – även om det är i praktiken omöjligt att ge en komplett lista över alla ord som används. Det skulle krävas att ta även dialektala och regionala ord i beaktande, vilket skulle leda till en ordlista som är många gånger större än den nuvarande. Trots dessa nackdelar fyller SAOL, som den kallas, ändå en viktig funktion eftersom den gör det möjligt att överblicka ett språk ständigt statt i förändring.

 

Det är, som namnet avslöjar, Svenska akademien med dess 18 ledamöter som står bakom ordlistan. Den lanserades första gången 1874 och tanken var i första hand att standardisera den svenska stavningen. Det svenska språket är, som många andra språk, en syntes av äldre former av fornnordiska, vilket gör att många olika stavningsregler samsas i ett och samma språk. I takt med att äldre stavningar fasades ut under 1800-talet för att ersättas av mer moderna stavningsregler såg Svenska akademien ett behov av en samlad ordlista för att kunna ha en grund att referera till för den som ville skriva och tala korrekt svenska.

 

SAOL blev snabbt en auktoritet på sitt område och många olika synonymer lades till i listan för att täcka så mycket av språket som möjligt. Därefter har SAOL utkommit i många olika upplagor i takt med språkets förändring. Att språket är dynamiskt och att ordlistor därför ständigt behöver anpassas är en grundregel för Svenska akademien, som sett till att nya upplagor tar tidens populära ord på allvar. Det har alltid lett till diskussioner där mer konservativa röster har menat att man inte borde anpassa sig alltför mycket till det talade språket utan istället låta talarna anpassa sig efter ordlistan.

 

Ett exempel på när rabalder uppstod var när Svenska akademien beslöt sig för att ändra stavningen av juice till jos – något som de senare fick ta tillbaka efter stora protester. Å andra sidan är det också många ord som lagts till i SAOL som numera knappast väcker någon uppmärksamhet. Stavningsreformen som innebar att ord som började på q – som qvinna – ändrades till att ha k som begynnelsebokstav har också vunnit stort genomslag och är nu den gängse stavningen.

Svenska akademiens ordlista (SAOL) 2